CERTYFIKOWANY PARTNER ŚWIATOWYCH LIDERÓW AUTOMATYKI I ELEKTROTECHNIKI        
 
FIRMA KONTAKT DOSTĘPNI PRODUCENCI MAGAZYN CENNIKI CONTACT EU   
  

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających ze stron internetowych serwisu ferrox-electric.pl znajdujących się pod adresami elektronicznymi w domenie ferrox-electric.pl i subdomenach *.ferrox-electric.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przedstawiamy informacje dotyczące Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FERROX ELECTRIC Krzysztof Jakimiak, ul. Sienna 10, 40-544 Katowice
 2. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, jak również prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora oraz dopasowanie usług do potrzeb i wygody użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą;
  • w celu zawierania i wykonywania umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 4. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora, ulepszanie usług Administratora i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • w okresie realizacji umowy oraz prowadzenia kontaktu z Administratorem, później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu – dane niezbędne do kontaktu. Jest to uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 6. Administrator przetwarzać będzie powyższe dane osobowe oraz dodatkowo identyfikator użytkownika w serwisie internetowym Administratora, adres internetowy urządzenia.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • pracownicy, współpracownicy Administratora;
  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  • firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych
  • właściwe podmioty i organy administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 8. Przysługuje Państwu prawo do:
  • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych
  • żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  • przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem
  • prawo do sprzeciwu - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania (wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), czyli niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: FERROX ELECTRIC Krzysztof Jakimiak, ul. Sienna 10, 40-544 Katowice
 10. Przy okazji odwiedzin strony internetowej w sposób automatyczny zbierane są niektóre Państwa dane osobowe przez tzw. pliki „cookies” (ciasteczka) czyli niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika.
 11. Piki „cookies” są wykorzystywane w następujących celach:
  • umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
  • rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty, aby zachować jego preferowane ustawienia;
  • lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
 12. Większość używanych na stronie plików „cookies” to tzw. „cookies” sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.
 13. W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki „cookies” mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

(C) FERROX ELECTRIC

FERROX ELECTRIC
40-544 Katowice, ul. Sienna 10
(budynek Teleinfo - parter, lewa strona)

email:
sas@ferrox-electric.pl
ferrox@ferrox-electric.pl

NIP 954-135-48-72

tel.:   dział techniczny (32) 252 8346
tel.:   (32) 252 8347
tel. kom.:   mobile + 48 508 113 102 ( contact in English + Deutsch + Italiano )

Polityka prywatności

 
Witryna wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Polityka prywatności